Data Center Security Guard

De locatie van de werkzaamheden van een Security Guard bij Salute zijn in een kantoorpand en Datacenter (in aanbouw). Bij het uitvoeren van de taken volgt de Beveiliger verschillende standaardprocedures, die de Beveiliger vervolgens bij het optreden van onvoorziene gebeurtenissen of calamiteiten naar eigen inzicht dient te combineren. Een grondige kennis van en inzicht in eigen bevoegdheden en in procedures is daarom noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, die weliswaar routinematig van aard zijn, maar die onder verschillende omstandigheden dienen te kunnen worden uitgevoerd. De vereiste kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes zijn relevant.

Hoofdtaken:

 • Zichtbaar aanwezig zijn
 • Uitvoeren van toegangscontroles/werken met toegangssyteem
 • Helpen van mensen wanneer zij in nood verkeren en proberen de orde, rust en veiligheid te bewaren
 • Surveilleren
 • Signaleren/melden/rapporteren van afwijkende zaken of situaties
 • Bepalen wanneer alarm geslagen moet worden of op een andere manier moet worden ingegrepen
 • Indien nodig alarmeren van politie, brandweer of ambulance
 • Aanhouden of aanspreken van personen die regels of voorschriften overtreden Rapporteren over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden

Functievereisten:

 • Communicatief en daarnaast sociaal vaardig
 • Representatief
 • Stressbestendig
 • Dienstverlenende instelling
 • Vaardig in rapporteren
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Zelfstandig
 • Goede lichamelijke conditie

Opleiding- en toelatingseisen (enkele kunnen ook behaald worden na in dienst treding) :

 • SVPB/ECABO-diploma beveiliger (niveau 2)
 • VOG
 • In bezit van rijbewijs
 • Certificaat BHV
 • Certificaat VCA

Zie je in bovenstaande een nieuwe uitdaging? Neem dan contact met ons op!

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 99 MB.

Scroll to Top